Project – Christ Crisis Center

Christ Crisis Center

Een veilige plaats voor mishandelde vrouwen en kinderen

Het leven in de sloppenwijken is vaak uitzichtloos waardoor huiselijk geweld en seksueel misbruik aan de orde van de dag zijn. De schokkende statistieken voor het gebied rondom Swartruggens deden pastor Vanessa Joubert besluiten om te starten met een crisisopvang vanuit huis. 

Het hoge werkeloosheidscijfer en het alcoholmisbruik leiden vaak tot onveilige thuissituaties voor vrouwen en kinderen in het noordwesten van Zuid-Afrika. Joubert besefte dat er grote behoefte was aan een veilige plek voor deze kwetsbare groepen. In samenwerking met de lokale overheid, politie, en de sociale dienst worden misbruikte vrouwen en kinderen naar de opvang gebracht. 

Het hoge werkeloosheidscijfer en alcoholmisbruik leiden tot onveilige thuissituaties

In het opvangcentrum krijgen slachtoffers coachingsgesprekken om hun traumatische ervaringen te verwerken, leren ze vaardigheden, en ze maken kennis met de ware genezer: Jezus Christus. "Gedurende 2 jaar werkten we vanuit een gewoon woonhuis met vier slaapkamers. Daar zijn ruim 200 mensen in die tijd geholpen. Ze kwamen binnen als slachtoffers en vertrokken als ‘genezen’ mensen", vertelt Joubert. 

Omdat een woonhuis niet kan voldoen aan de wettelijke eisen voor een veilige omgeving voor mishandelde mensen, is de bouw van een opvangcentrum noodzakelijk. Bovendien zal de organisatie dan in aanmerking komen voor subsidie. Het Christ Crisis Centrum, waarvoor onderstaand bouwplan is gemaakt, zal een veilige schuilplaats gaan bieden aan zo'n 100 vrouwen en kinderen.


nl_NLDutch