Privacyverklaring

Stichting Hulpverlening Internationaal Barneveld (SHIB) verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de geldende wetgeving. Wij vinden het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met jouw persoonsgegevens en informeren je in deze privacyverklaring hoe wij dat doen.

Van wie verzamelt SHIB zijn/haar persoonsgegevens?
SHIB verzamelt persoonsgegevens van relaties. Onder relaties verstaan we:
– personen die deelnemen aan reizen
– personen die SHIB financieel ondersteunen
– personen die een aankoop hebben gedaan in de webshop
– personen die zich hebben aangemeld voor de nieuwsbrief

Waarom verzamelt SHIB deze persoonsgegevens?
SHIB is een non-profitorganisatie die hulp biedt in de sloppenwijken van Zuid-Afrika. Het werk van SHIB wordt ondersteunt en gefinancierd door bovenstaande relaties. SHIB verzamelt de volgende persoonsgegevens:
–    Persoonlijke gegevens (zoals naam, geslacht, adres, e-mailadres en telefoonnummer)
–    Financiële gegevens (zoals IBAN, betaalgegevens) 
–    Foto’s (zoals foto’s/video’s van reizen, events en projecten)

SHIB gebruikt en verwerkt deze persoonsgegevens voor verschillende doeleinden waaronder:
– het uitvoeren van overeenkomsten zoals de organisatie van reizen;
– marketing- en communicatie-uitingen zoals het versturen van nieuwsbrieven;
– voor de uitvoering van door jou verstrekte opdracht tot betaling (donatie, incasso, periodieke schenking).

Met wie deelt SHIB deze persoonsgegevens?
Het delen van persoonsgegevens is niet zomaar toegestaan en daarom deelt SHIB alleen persoonsgegevens wanneer dit strikt noodzakelijk is. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de luchtvaartmaatschappij/tussenpersoon voor het boeken van vliegtickets voor onze projectreizen. Of wanneer we dit op grond van de wet verplicht zijn, bijvoorbeeld in het geval van een verzoek van politie, justitie of de Belastingdienst. Foto- en videomateriaal kan worden gebruikt voor marketingdoeleinden, bijvoorbeeld via onze social mediakanalen, website of nieuwsbrief.

Hoelang bewaart SHIB persoonsgegevens?

De bewaartermijn van persoonsgegevens is afhankelijk van het doel waarvoor deze zijn verzameld. SHIB houdt zich hierbij aan de geldende AVG-richtlijnen. Persoonsgegevens worden nooit langer bewaard dan noodzakelijk.

Hoe kan ik mijn persoonsgegevens bekijken of aanpassen?

Wanneer je wilt weten welke persoonsgegevens SHIB van jou heeft vastgelegd, kun je gebruik maken van het recht van inzage. Je kunt gegevens inzien, wijzigen of laten verwijderen. Wil je gebruik maken van dit recht, dan kun je jouw verzoek indienen via het contactformulier. SHIB is verplicht een geldig identiteitsbewijs te vragen voordat we informatie mogen verstrekken over vastgelegde persoonsgegevens.

Vragen of meer informatie over de verwerking van privacygevoelige informatie?

Deze privacyverklaring is opgesteld aan de hand van de geldende AVG-richtlijnen. Aangezien de wetgeving kan wijzigen, behoudt SHIB het recht om het privacybeleid aan te passen. Als je vragen hebt over ons beleid, kun je contact opnemen via het contactformulier.

nl_NLDutch