Christ Crisis Center
Christ Crisis Center
Een veilige plaats voor mishandelde vrouwen en kinderen

Nieuws


Straffe staf gestart

De eerste stafbijeenkomst ter voorbereiding op de JFC-reis heeft plaatsgevonden. Om alles in goede banen te leiden, is de staf ingelicht over een aantal praktische zaken en zijn er groepjes verdeeld. De avond werd afgesloten met een spel om elkaar beter te leren kennen.

Lees meer

Het kabinet kondigde dinsdagavond versoepelingen aan. Nederland gaat weer langzaam open. Dit biedt hoop voor de reizen.

Wat gebeurt er nu met Boipelo en andere slachtoffers van seksueel misbruik en huiselijk geweld in Zuid-Afrika?

Het bestuur van SHIB zoekt een nieuwe PR-medewerker die onze projecten onder de aandacht wil blijven brengen.